Bezvýkopové opravy nástřikem PICOTE

Nový nátěrový systém Picote Xpress pro potrubí o průměru 1¼ až 12“ (DN32-300) poskytuje rychlejší vytvrzování, žádný odpad, méně nepořádku a minimální dobu přípravy, což přináší revoluční úsporu nákladů a času.
Srdcem systému je inovativní nátěrové čerpadlo Xpress vybavené dvěma hydraulickými válci na pryskyřici pro nový jednobarevný epoxid 1 : 1.
Má vestavěnou baterii s prodlouženou životností a vnitřní ohřívač pryskyřice zajišťující několikahodinovou pracovní dobu (lze ji provozovat i během nabíjení).
Součástí systému je také motorizovaný navíjecí buben pro dodávku hadice s délkou 40 m, což umožňuje snazší nastavení, pohyb a skladování.

Otázky a odpovědi

Zákazník potřebuje připravit některé podklady pro předání hotového nátěru a potřebuje znát informace pro maximální trvanlivost nátěru maximální životnost nástřiku?

Minimální životnost nátěru bude 25 let, ale tato zkouška stále probíhá a ještě jsme neobdrželi výsledky zkoušky.

Jaký je vhodný maximální tlak vody pro případné budoucí čištění tohoto nastříkaného potrubí systémem Xpress?

Viz strana 43 manuálu (Maximální tlak tryskání 180bar /2600psi).

Jaké čisticí nástavce (např. od společnosti Picote) by se měly používat k čištění potrubí *před* brush coatingem?

Základní čisticí řetězy nebo čisticí kartáče na plastové potrubí. Někdy se k čištění hodí také smirkový papír nebo nářadí Spider záleží velmi na matriálu potrubí, DN potrubí a také na stavu potrubí, které je třeba renovovat, který nástroj bude nejlepší použít. Viz návod k použití a strana 28.

Jaké čisticí nástavce (např. od společnosti Picote) by se měly používat pro čištění potrubí *po* brush coatingu v budoucnu?

Čištění tlakvou tryskou, běžné vysokotlaké trysky (není vhodné používat vibrační trysky a řetězové trysky )... Běžné instalatérské nářadí pro otevírání ucpávek a vysokorychlostní čištění čisticími kartáči apod. měkčími nástroji.

Existuje nějaké omezení např. smluvní, že majitelé bytů nesmí splachovat v termínu xxx po aplikaci brush coatingu?

To je více či méně závislé na jednotlivých zemích a na místních zákonech. V zásadě se smlouva uzavírá mezi společenstvím domu a zhotovitelem, takže zhotovitel bude účtovat poplatky společenství domu a společenství domu je pak bude účtovat vlastníkovi bytu, pokud vlastník/obyvatel bytu způsobí zhotoviteli svým jednáním zpoždění mezi dohodnutým časovým obdobím (příklad: Denně je zakázáno vypouštět vodu do potrubí mezi 8-17.00 hod. a oni vodu do potrubí vypustí, což způsobuje dvouhodinové zpoždění práce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn účtovat společenství domu veškeré vícenáklady, které mu toto jednání způsobí). Pak je problémem společenství domu vymáhat peníze od jednotlivých vlastníků bytů. Tento druh smlouvy by bylo nejlepší ověřit u místního právníka, aby vše šlo dle pravidel a zákonů.

pdfUSB - Katalog trysek velikost: 21,45MB

Máte zájem o Bezvýkopové opravy nástřikem PICOTE? Kontaktujte nás!

Mám zájem o bezvýkopovou opravu